دو ایراد شهید آوینی بر علوم انسانی

»» 2 ایراد آقامرتضا بر «علوم انسانی» از زبان رحیم پورازغدی

http://www.cinemaema.com/parameters/cinemaema/images/news/1175986896big.jpghttp://www.ketabnews.com/ketabnewscontent/media/image/2007/03/2141_orig.jpg

رحیم پورازغدی بعد ار ذکر مقدّمه ذیل،
دو ایراد شهید آوینی بر «علوم انسانی» را اینطور مطرح کرد:

سکولارها به تفکّرات دینی انتقاد می کنند که براساس علم و عقل و تجربه بنا نشده و «علمی» نیست امّا من اینجا از شما می خواهم یک کتاب از کتب علوم انسانی بیاورید که تمام گزاره های آن مستظهر به تجربه و برهان عقلی باشد! در کنار جمله های عقلی و تجربی، جمله های ایدئولوژیک و من درآوردی قرار گرفته که هرگز قابل اثبات نیست ولی به نظر آقایان چون ترجمه است باید تعبّدی به آنها نگاه کرد. چیزی که شما در دانشگاه ها می خوانید علوم انسانی نیست به نوعی شاید علوم حیوانی باشد. چون از انسان تعریف حیوانی ارایه کردید...

اوّل اینکه موضوع این علوم انسانی، انسان ِجامع نیست، انسان ِناقص و بدون اختیار و صرفاً جسمانی است و دوّم اینکه گزاره های زیادی در کتاب های علوم انسانی وجود دارد که نه تجربه است و نه عقل. پس چرا باید نسبت به آنها تعبّد داشت؟

وی ادامه داد: آوینی می پرسد در مقابل این نظریات متضاد که هر یک اصول و قواعد جداگانه ای مطرح می کنند، چه کنیم؟ از کجا بفهمیم اینها حقیقت علمی است؟

رحیم پور با اشاره به انتقادهایی که غرب زده ها از نظرات امثال آوینی مطرح می کنند، گفت: تا مسلمان ها این حرف ها را می گویند، ما را متهم می کنند که طالبان ها آمدند و می خواهند علوم انسانی را هم اسلامی کنند اما بنده خدا نظرات دانشمندان مورد پرستش خود شما، که بیشتر فاشیستی است. هر یک از این دانشمندان به صراحت بقیه نظرات را نفی و منکوب می کنند در حالی که ما معتقد به بررسی و مذاکره هستیم.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: آوینی 20سال پیش این سوال ها را مطرح کرد ولی به او فحش دادند و هنوز هم همین رویه را دنبال می کنند!

رحیم پور ازغدی از دانشجویان خواست که به جای نگاه نوستالوژیک و احساسی، به مقاله های آوینی مراجعه کنند و آنها را بررسی کرده و مورد استفاده قرار دهند.

------پس نوشت-----------------------------------------------------

*بُریده ای از گفتار حسن رحیم پور ازغدی؛
  نشست بررسی اندیشه شهیدآوینی در دانشگاه شهید بهشتی؛ 23/ فروردین ماه89

** متن کامل: آوینی مشت سکولارهای داخلی را باز کرد!

»» برگرفته شده از rajanews.com

/ 0 نظر / 23 بازدید