# جریان_انحرافی_و_انتخابات_مجلس،_جریان_فتنه

تحلیل وضعیت کنونی فضای سیاسی کشور در آستانه‌ انتخابات90/ بخش دوم

گروه سیاسیبرهان؛ در بررسی الگوهای عمل جناح‌های مختلف سیاسی، استراتژی هریک از آن‏ها و نیز بررسی میزان پشتوانه‌ی اجتماعی این گروه‌ها ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 90 بازدید