# تحلیل_وضعیت_کنونی_فضای_سیاسی_کشور_انتخابات_مجلس_90

تحلیل وضعیت کنونی فضای سیاسی کشور در آستانه‌ انتخابات90/ بخش دوم

گروه سیاسیبرهان؛ در بررسی الگوهای عمل جناح‌های مختلف سیاسی، استراتژی هریک از آن‏ها و نیز بررسی میزان پشتوانه‌ی اجتماعی این گروه‌ها ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 90 بازدید