حامیان میرحسین...

دیوار نویسی، رنگ آمیزی اموال عمومی، استفاده از تبلیغات سیاه و سفید، اسکناس نویسی و... از جمله روش های هستند که به موازات کپی برداری از کتاب «جین شارپ» (پایه گذار مؤسسه آلبرت انیشتین و مشهورترین نظریه پرداز کودتاهای مخملی جهان) و به تقلید از شیوه های سازمان منافقین توسط شبکه تبلیغی میرحسین موسوی دنبال می شوند.
گفتنی است برخی همراهان و نزدیکان موسوی دارای سابقه فکری نزدیک به مجاهدین خلق بوده اند.

----------------------------------------------------------------------

*پس نوشت:

»» برگرفته شده از javannewspaper.com

»» در پُست بعدی، آلبومی از تصاویر فعالیت سبزها ارائه می شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید