خدایا....

»» خدایا چه بگوییم؟ چگونه شکرش را بجا بیاوریم؟

      امّا میتوانیم به بارگاهت سجده کنیم و از ته دل، الحمدلله ای را بر زبان مان جاری کنیم...

      خدا را شکر که سربازولایت مان را دوباره بهمان بازگرداند-الحمدلله

      کمتر کسی مثل پیام پیدا میشود که پس از آنکه عُُمری را در زاویه با نگاه و آرمان های حضرت روح الله-ره سپری کرده اند، آنگاه به دامان ولایت برگردند و تمام وجود خود را برای صراطِ مستقیم ِ نرفته ی خود خرج کنند و تمام قَد، هزینه این رجعت و بقول آقامرتضا؛ هجرت را بپردازند تا همچون ماه پار‍‍ۀ خود، نشان ِ جانبازی را برای مادرشان؛ زهرای مرضیه(سلام الله علیه) سوغات ببرند تا به بهانه جانبازی در راه ولایت، در پیشگاه اولین شهیده ولایت، شفاعت را برای خود قسمت کنند...

     خداوند او را برای خانواده اش نگه دارد و به سیّدعلی ببخشایدش- إن شاء الله

------پس نوشت--------------------------------------------------

* 20:30 خبر ِ حیات و سلامتی «پیام فضلی نژاد» رو در نوبت خبری امشب پخش کرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید