بیشترین رکوردهای گرانی کالاها و خدمات

بنابراین گزارش ، چهار گروه کالایی از 12 گروه موجود بالاترین رشد قیمت خود را در سال 78 تجربه کردند که شامل حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی و کالاها و خدمات متفرقه می شود و در این سال رشد شاخص کل که از آن به نرخ تورم تعبیر می شود نیز بالاترین رقم را به میزان 20 درصد به خود اختصاص داده است.
رشد شاخص کل یا تورم در سال 84 نیز کمترین رکورد را طی این سالهای مورد بررسی به میزان 10.4 درصد ثبت کرده است و از این لحاظ ارزانترین سال را در سال 84 داشته ایم.
به گزارش فارس، دخانیات طی این 11 سال بالاترین رشد قیمت را بین 12 گروه کالایی به میزان 34.7 درصد و در سال 81 داشته است و کمترین رشد قیمت نیز متعلق به ارتباطات به میزان منفی 1.9 درصد در سال 84 رخ داده است.

*جزئیات رشد قیمت 12 گروه کالایی در 11 سال اخیر

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، رشد شاخص قیمت دخانیات در سال 81 به 34.7 درصد رسید و این گروه کالایی از این جهت رکورد دار افزایش قیمت در 11 سال اخیر است. این در حالی است که کمترین رشد قیمت دخانیات در سال 79 و به میزان 0.2 درصد رخ داده است.
این گزارش تاکید کرد: پس از دخانیات، نرخ تحصیل بیشترین افزایش قیمت را در این 11 سال داشته است که در سال 1380 رخ داده و میزان افزایش نرخ تحصیل در این سال نیز 33.2 درصد بوده است.
به گزارش فارس، گروه‌ کالایی مسکن،آب، برق و گاز و سایر سوختها پس از دخانیات و تحصیل در رده سوم افزایش قیمت طی 11 سال اخیر قرار گرفت.
قیمت مسکن،آب و برق بالاترین افزایش قیمت را در سال 76 و به میزان 30.4 درصد به خود اختصاص داده است. کمترین افزایش قیمت گروه کالایی مسکن،آب، برق و گاز در سال 84 و به میزان 11.6 درصد اتفاق افتاده است.
این گزارش حاکی است، شاخص قیمت حمل و نقل طی این سالها بالاترین رشد قیمت را در سال 78 و به میزان 27.9 درصد داشته است و نرخ حمل و نقل از این لحاظ در رده چهارم قرار گرفت. کمترین رشد قیمت حمل و نقل به میزان 4.6 درصد در سال 84 رخ داده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، پنجمین گروه کالایی از لحاظ رشد قیمت، بهداشت و درمان بوده است که به میزان 26.5 درصد در سال 76 صورت گرفته است. ارزانترین نرخ بهداشت و درمان طی 11 سال گذشته در سال 85 بوده و در این سال شاخص قیمت بهداشت و درمان 13.8 درصد افزایش داشته است.
به گزارش فارس، نرخ رستورانها و هتلها در سال 77 حدود 25.6 درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش قیمت این گروه کالایی در این 11 سال اخیر است و کمترین افزایش نرخ رستورانها و هتلها نیز در سال 76 به میزان 11.3 درصد رخ داده است.
بنابراین گزارش، گروه خوراکیها و آشامیدنیها نیز با کسب رکورد افزایش قیمت 24.4 درصدی در سال 77 ، در رده هفتم پس از رستورانها و هتلها قرار گرفت. کمترین افزایش قیمت خوراکیها و آشامیدنیها در سال 80 به میزان 7.3 درصد بوده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، دو گروه‌ کالایی ارتباطات و تفریح و امور فرهنگی از لحاظ گرانی نرخها در رده‌های هشتم و نهم قرار گرفتند و بیشترین افزایش قیمت ارتباطات و تفریحات و امور فرهنگی در سال 78 و به ترتیب به میزان 19.4 و 18.7 درصد بوده است. کمترین رشد قیمت این دو گروه کالایی نیز در سالهای 84 و 76 به میزان منفی 1.9 درصد و منفی 0.2 درصد رخ داده است.
قیمت کالاها و خدمات متفرقه نیز در سال 78 بیشترین رشد را به میزان 18.2 درصد داشته است و به این ترتیب کالاهای متفرقه در رده دهم بین 12 گروه کالایی قرار گرفتند. کمترین رشد قیمت کالاهای متفرقه در سالهای 80 و 81 به میزان 7.8 درصد بوده است.
گزارش فارس حاکی است: لوازم خانگی و اثاث و کالاهای مورد استفاده در خانه بالاترین نرخ رشد قیمت را در سالهای 83 و 86 به میزان 16.1 درصد داشته‌اند و کمترین رشد قیمت لوازم خانگی در سال 80 به میزان 3.5 درصد بوده است. همچنین پوشاک و کفش در کسب کمترین رشد قیمت طی 11 سال اخیر رکورددار هستند و قیمت پوشاک و کفش حداکثر 14.7 درصد در سال 86 و حداقل 4.1 درصد در سال 81 افزایش داشته است.

برگرفته شده از www.farsnews.com

/ 1 نظر / 3 بازدید
عاشق ایرانی

سلام اخبار جالب و پر محتوایی بود برای تبادل لینک خبرم کن فعلا[گل]