عبور زودهنگام از شعار "یا خاتمی یا هیچ کس"! (خبر ویژه کیهان)
ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱٠ شهریور ۱۳۸٧ : توسط :
نارسایی شعار القایی- تحمیلی «یا خاتمی یا هیچ کس» باعث به چالش کشیده شدن این شعار در درون ائتلاف مشارکت- مجاهدین شد. در کنار احتمال نامزد نشدن خاتمی، منتفی شدن اجماع اصلاح طلبان بر سر یک نامزد به ویژه پس از قطعی شدن نامزدی کروبی، چالش دیگری برای راهبرد «یا خاتمی یا هیچ کس» شد و پروژه مشارکت - مجاهدین برای تحمیل خواسته خود به دیگر احزاب اصلاح طلب را ناکام گذاشت. در این زمینه محمد کیانوش راد عضو مرکزیت مشارکت در گفت وگو با ایلنا، در واکنش به اصرار کسانی چون بهزاد نبوی، آرمین، تاج زاده، محمدرضا خاتمی و مزروعی بر سر نامزدی خاتمی و عدم حضور در انتخابات در صورت نامزد نشدن وی، از این موضع انتقاد کرد و گفت: طرح موضوع « یا خاتمی یا هیچ کس» به وضوح از نوعی سستی در ارائه توجیهات لازم برای حرکت های قبلی و بعدی اصلاح طلبان حکایت خواهد کرد. به هرحال آنها با این فرض که انتخابات از مراحل ابتدایی دچار مشکلاتی است، در انتخابات بعد از مجلس هفتم شرکت کرده اند. وی درباره انصراف در صورت نیامدن خاتمی گفت: بعضی مواقع اظهارنظرها در فضای استراتژیک متفاوتی طراحی و بیان می شود که در آن صورت توجیه هواداران جریان اصلاح طلب بر اساس یک منطق مشخص و ثابت با مشکل مواجه می شود. برگرفته شده از www.kayhannews.ir