حجت بر همگان تمام شد.
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ٦ شهریور ۱۳۸٧ : توسط :

تحلیلی پیرامون سخنان اخیر رهبر معظم انقلا‌ب
حجت بر همگان تمام شد

 قاسم روان‌بخش

سخنان مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیأت دولت حاوی نکات مهم و اساسی بود که توجه خاص خواص جامعه و به‌تبع آن عموم مردم را می‌طلبد؛ سخنان حکیمانه‌ای که سراسر حکمت و پیام بود و بسان آب سردی بر آتش فتنه‌گران سیاسی. برجسته‌کردن این نکات می‌تواند در شفاف‌شدن و رساندن آن پیام‌ها به مردم نقش بسزایی ایفا کند:
1- دولت نهم از ابتدا تاکنون از سرمایه عظیم حمایت خاص ولی‌امرمسلمین برخوردار بوده است، به‌طوری که در میان دولت‌های پس از انقلا‌ب کم تر دولتی می‌توان یافت که در این حدّ از اعتماد رهبری برخوردار بوده باشد. و عجیب است که برخی همواره درصددند این‌گونه وانمود کنند که از این اعتماد کاسته شده است در چند ماه گذشته که مقام معظم رهبری در سخنان خود تأیید مستقیمی نسبت به دولت نداشتند مخالفان دولت این‌گونه تبلیغ می‌کردند که معظم‌له چتر حمایت خود را از دولت برداشته و دیگر به آن اعتمادی ندارد. سخنان صریح و حمایت‌آمیز رهبری نسبت به دولت نهم نشان داد که ذره‌ای از اعتماد معظم‌له به دولت کاسته نشده بلکه شدت یافته است.


2- مهم‌ترین ویژگی‌هایی که موجب اعتماد شدید رهبری به دولت نهم شده است همان ویژگی‌های دولت اسلا‌می و انقلا‌ب است که از میان آن‌ها به موارد مهم اشاره کردند.
2-1- انرژی، تحرک، نشاط کار و جدّیت در خدمت به مردم
2-2- زنده‌کردن و بازسازی برخی خصوصیات جوهری انقلا‌ب و منطق امام(ره)
2-3- مقابله با کسانی که به‌دنبال منسوخ‌کردن ارزش‌ها و مفاهیم اساسی انقلا‌ب بودند
2-4- خارج‌شدن از حالت انفعال و گرفتن روحیه تهاجمی در مقابل زورگویان جهانی
2-5- مردمی‌بودن و همسطح‌بودن با مردم و ساده‌زیستی و تماس و انس مستمر با مردم
چنین ویژگی‌هایی در هر دولتی در هرکجای دنیا باشد مایه مباهات و فخر آن ملت است و درست به همین دلیل است که مقام معظم رهبری از چنین دولتی حمایت خاص می‌کندو مردم شریف ایران نیز به آن می‌بالند. به‌راستی کسانی که این روزها برای به‌دست آوردن کرسی ریاست‌جمهوری دهم تلا‌ش می‌کنند آیا به‌ این ویژگی‌ها فکر کرده‌اند؟
3- ارائه شیوه صحیح انتقاد و پرهیز از تخریب
یکی دیگر از نکات سخنان مقام معظم رهبری، ارائه شیوه صحیح انتقاد و پرهیز از تخریب بود. معظم‌له سخنرانی خود را طوری تنظیم‌کرده‌بودند که در ابتدا امتیازات و برجستگی‌های دولت نهم و رئیس‌جمهور را یادآور شدند. سپس مواردی که لا‌زم به تذکر بود مطرح کردند و در نهایت نسبت به تخریب‌کنندگان هشدار دادند. این‌گونه سخن گفتن کلا‌س درسی بود برای کسانی که می‌خواهند از دولت یا هر مجموعه‌ای انتقاد کنند. طبیعی است که هر فرد و گروهی که باشد -اگر عناد نداشته باشد- اگر این‌گونه مورد نقد قرار بگیرد به تذکرات مشفقانه توجه خواهد کرد ولی کسانی که در طول دوران سه‌سال عمر دولت نهم یک‌بار از عملکرد مثبت دولت حمایت نکرده‌اند و حتی یک تذکر خیرخواهانه جهت اصلا‌ح‌ کارها از آن‌ها صادر نشده و همواره بر طبل مخالفت و تخریب می‌کوبند چگونه انتظار دارند که تذکرات آن‌ها پذیرفته شود! به‌راستی آیا در نگاه چنین افرادی در طول سه‌سال فعالیت دولت، حتی یک کار مثبت هم انجام نگرفته که مورد حمایت این‌گونه افراد قرار گیرد؟!
4- مقام معظم رهبری تهاجم رسانه‌ای خارج و داخل علیه دولت نهم را به جنگ احزاب تشبیه کردند که همه گروه‌ها و احزاب خارجی و داخلی بر ضدّ پیامبر(ص) و اسلا‌م و مسلمانان متحد شده بودند. در جنگ احزاب میان ابوسفیان، بت‌پرستان و اهل کتاب و منافقین مدینه تفاوتی نبود چرا که همه نابودی اسلا‌م و قرآن و پیامبر(ص) را هدف گرفته بودند. صاحبان قلم و تریبون که این روزها مرزهای انصاف و یا به اصطلا‌ح مدارا را درنوردیده!، بی‌محابا دولت نهم را مورد تخریب شدید قرار داده‌اند اندکی تأمل کنند در این جنگ احزاب رسانه‌ای با دشمنان انقلا‌ب و اسلا‌م یعنی رادیو فردا و اسرائیل و تلویزیون‌های ضدانقلا‌ب همراه شده‌اند! و «گفتمان امام و انقلا‌ب» را نشانه رفته‌اند. مقام معظم رهبری در این‌باره فرمودند: «دولت نهم به این علت، هدف حملا‌ت بی‌وقفه قرار دارد که گفتمان آن، گفتمان امام و انقلا‌ب است.»
5- انگیزه‌های متفاوت تخریب‌گران!
مقام معظم رهبری کسانی که در عملیات گسترده تخریب بر ضدّ دولت نهم مشغولند را طیف گسترده‌ای معرفی می‌کند که از انگیزه‌های متفاوتی برخوردارند ولی همه خواسته یا ناخواسته گفتمان امام و انقلا‌ب را هدف گرفته‌اند! برخی بی‌اطلا‌ع یا کم‌اطلا‌ع، گروه دوم با غرض‌ورزی‌های شخصی و سطحی و گروه سوم به دلیل داشتن کینه امام و غرض‌های عمقی که یا از ابتدا امام را قبول نداشته‌اند و یا در وسط راه با انقلا‌ب دچار مشکل شده‌اند. اکنون صاحبان قلم و تریبون اندکی به خود آیند و ببینند در کدام گروه قرار گرفته‌اند؟ گمان نمی‌کنم صاحبان قلم و تریبون که به‌طور مستمر تخریب دولت را در دستور کار قرارداده‌اند انسان‌های بی‌اطلا‌ع یا کم‌اطلا‌ع باشند. پس حتماً در یکی از سه دسته دیگرند برخی از تخریبگران کسانی‌اند که آن روزها در زمان حیات امام(ره) نیز صریحاً در مقابل حکم صریح اسلا‌م مثل لا‌یحه قصاص ایستادند و به جنگ با امام و انقلا‌ب رفتند. و امام (ره) حکم ارتدادشان را صادر فرمود. از اینگونه افراد جای تعجب نیست که امروز به تخریب کسی بپردازند که گفتمان رایج دولتش گفتمان امام و انقلا‌ب است. دسته دوم غالباً از اصول‌گرایانی هستند که بنا به دلا‌یل شخصی و گروهی و حزبی دست به تخریب می‌زنند. این‌گونه افراد از صمیم دل گفتمان انقلا‌ب و امام را دوست دارند و به آن عشق می‌ورزند ولی از این‌که شخص آن‌ها یا حزب و گروه‌شان به ریاست نرسیده نارحتند! و چه بسا ناخودآگاه دست به تخریب می‌زنند تا در دوره بعد فضا برای آن‌ها فراهم گردد! زیرا به‌خوبی احساس کرده‌اند بدون تخریب دولت نهم راهی برای مطرح‌شدن آن‌ها وجود ندارد.
گروه سوم؛ کسانی‌اند که در ابتدا همراه امام و با انقلا‌ب بوده‌اند ولی در وسط راه بریده و پشیمان شده‌اند. این‌گونه افراد غالباً در جبهه به‌اصطلا‌ح اصلا‌ح‌طلبی قرار دارند؛ کسانی که کاریکاتور امام(ره) را می‌کشند، اندیشه به موزه تاریخ سپردن امام(ره) در سرمی‌پروراندند. کسانی که نقد تفکرات و اندیشه‌های حضرت امام(ره) را ضروری می‌شمرند. طبیعی است که احیاکننده اندیشه‌های امام راحل و شعارهای انقلا‌ب را گناهکار و مجرم به حساب آورند! و کینه‌های بدر و احد خود را که از امام(ره) به دل گرفته‌اند نسبت به گفتمان امام(ره) و انقلا‌ب و احیاگر آن به‌سختی اعمال کنند...! به هر حال آنان که به‌خاطر اهداف شخصی دولت مورد اعتماد مقام معظم رهبری را تخریب می‌کنند، به خود آیند و ببینند با چه کسانی همراه و همگام شده‌اند؟!
6- یکی دیگر از پیام‌ها، پیام غیرمستقیم به کسانی بود که در 8 سال دورهِ ریاست‌جمهوری خود تلا‌ش کردند ارزش‌ها و مفاهیم اساسی انقلا‌ب را منسوخ کنند و در برابر بیگانگان زیاده‌خواه، احساس انفعال و شرمندگی می‌کردند روند بسیار خطرناک غربزدگی و گرایش‌های سکولا‌ریستی در بدنه مدیریتی کشور نفوذ می‌دادند. آن‌ها باید بدانند پرونده سیاه آنان در نزد رهبری نظام و ملت قهرمان ایران فراموش‌شدنی نیست. ملت ایران دیگر نخواهند گذاشت که گفتمان امام و انقلا‌ب به‌گفتمان اباحی‌گری غربی بازگردد چرا که «عزت ملی و استقلا‌ل حقیقی» که امروز به‌دست آوردهایم محصول گفتمان انقلا‌ب و امام است که به دست توانمند دولت نهم ایجاد شده است. پیام دیگر به کسانی است که فکر می‌کنند اصول‌گرایی یک حزب یا مرام حزبی است و با پیشنهاد تشکیل «دولت وحدت ملی» درصددند به کاخ ریاست‌جمهوری راه یابند یا حداقل چند کرسی از کابینه را از آن خود سازند! مقام معظم رهبری با برجسته‌کردن امتیازات دولت نهم به اینگونه افراد هشدار می‌دهند که اصولگرایی یک اندیشه و منش است نه یک حزب سیاسی، از این‌رو در انتخابات آینده ملت ایران به شخصیتی اقبال خواهد کرد که مثل خود احمدی‌نژاد باشد. شعار تشکیل دولت وحدت ملی و امثال آن برای این‌گونه افراد امتیازی ثبت نمی‌کند.
7- پیام دیگر این سخنان، ضرورت حمایت از دولت برای مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد است قطعاً این چنین اژدهایی در میان مردم نیست، جایگاه چنین اژدهایی به اندازه‌ای محکم است که مقام معظم رهبری دولت نهم -که اسرائیل و آمریکا را به روزگار سیاه نشانده- در تحقق آن چندان موفق نمی‌دانند گرچه به‌خاطر جرا‡ت مقابله با آن، مورد ستایش قرار گرفت. به‌راستی این اژدهای هفت‌سر فساد از کدام پشتوانه‌برخوردار است که هم رهبری، هم ملت و هم دولت از آن می‌نالند ولی باز هم به حیات خود ادامه می‌دهد؟!
8- نکته مهم دیگر این‌که دولت سفارش‌های خیرخواهانه مقام معظم رهبری را بسان بزرگ‌ترین هدیه تلقی کرده در عملیاتی کردن آن‌ها بکوشد.
9- و آخرین پیام این‌که نصیحت معظم‌له مبنی بر پرهیز از موضع اتهام را جدی بگیرند تا این سرمایه عظیم که امید ملت و رهبری به آن بسته است با چنین بهانه‌هایی مورد تهاجم مهاجمان قرار بگیرد و نیروهای خود نیز بر اثر اصطکاک هدر نرود.
10-فرمایش‌های مقام معظم رهبری حجت را بر همگان اعم از مخالفان و موافقان دولت تمام کرد.

برگرفته شده از partosokhan.ir