باید از توکلی پرسید چرا کردان را برای صداوسیما معرفی کرده!؟
ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ مهر ۱۳۸٧ : توسط :
مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص مباحث مربوط به مدرک کردان، وزیر کشور با بیان اینکه به این موضوع می توان از دو منظر نگاه کرد، گفت: هیچ کس مخالف بی صداقتی و کج رفتاری ها نیست و اگر کردان خلاف کرده باشد باید با آن برخورد کرد. وی با اشاره به مطرح شدن بیش از اندازه مدرک کردان، اظهار داشت: ولی این شدت و حدت شک برانگیز است چون ما در هیئت رییسه مجلس هم افرادی را داریم که مدرک تحصیلی آن ها جای بررسی دارد. نماینده مردم تهران با بیان اینکه حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت پیشین نیز مدرک تحصیلیش از دانشگاه هاوایی در حال بررسی در کمیسیون اصل نود است، گفت: اینکه امروز به این شکل با مدرک کردان برخورد می شود جای سوال دارد. وی کردان را فردی خدوم در 30 سال گذشته دانست و افزود: کردان یک انسان خطا کار و فاسد نیست و اگر میان اساتید دانشگاه نیز پیگیری شود خواهیم دید که بسیاری از مقالاتی که این افراد برای ارتقاء سطحشان ارائه می دهند اصالت ندارد و یا تکراری است. کوچک زاده با اشاره به اینکه یک مسئله بی ارزش نباید به این اندازه کش پیدا کند، تصریح کرد: آیا مشکلات جوانان با نمره ایشان حل می شود؟ وی با بیان اینکه باید دیده شود که آیا ارائه این مدرک با سو ء نیت بوده، افزود: ولی این همه شاخه و برگ دادن درست نبوده و این مسائل نباید سیاسی شود و باید به آن به اندازه خودش بها داده شود. کوچک زاده با تاکید بر اینکه با مسئله کردان باید به اندازه خودش برخورد شود، بیان داشت: نباید مشکل کردان به سندی برای چنگ انداختن به چهره اصولگرایان تبدیل شود و من نیز با این مسئله برخورد خواهم کرد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اگر عدم صداقت کردان اثبات شود نمی توان وی را حتی در سطحی پایین تر از وزارت کشور هم گذاشت، گفت: باید دیده شود که لوازم این اثبات چیست؟ وی افزود: باید از احمد توکلی که بحث مدرک کردان را مطرح می کند پرسیده شود که چرا کردان را برای معاونت صدا و سیما معرفی کرده است. کوچک زاده با بیان اینکه کردان خود نیز مدعی است که فریب خورده است، تصریح کرد: حال چگونه می توانیم اثبات کنیم که حرف کدام یک از این افراد درست است. عضو کمیسیون فرهنگی خاطر نشان کرد: اگر بدبینانه فکر کنیم که کردان دروغ می گوید و اثبات شود که این فرد امانت دار نیست، در این صورت این فرد به درد هیچ پستی که مقدرات مردم را در دست دارد نمی خورد ولی اینکه در این زمینه کردان حقه باز بوده اثبات نشده است. برگرفته شده از www.ansarnews.com