با این وضع کله پزی باز کنید بهتر است!
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ مهر ۱۳۸٧ : توسط :
یک سایت اینترنتی وابسته به ضدانقلاب که از خارج کشور مدیریت می شود تاکید کرد مشکل اصلاح طلبان بیش از آن که «سر» باشد، «پا» می باشد. ایران امروز به قلم کیوان صمیمی از عناصر نزدیک به گروهک های ملی مذهبی و مدیر نشریه نامه، با بیان اینکه نامزدهای زیادی در میان طیف های اصلاح طلب و تحول خواهان ]عناصر تندرو[ از جمله عبداله نوری، شیرین عبادی و شیرین عبادی و عباس امیرانتظام مطرح می شوند، خود نیز عزت اله سحابی را پیشنهاد کرد اما نوشت: این نگرانی وجود ندارد که سر جنبش و کاندیدای جنبش چه کسی باشد بلکه تنها یک نگرانی و مشکل وجود دارد و آن من هستم و شمایی که این جملات را می خوانید ولی یک گام به جلو برنمی دارید و منتظرید دیگری قدم نخست را بردارد و دیگری به همین ترتیب. نگرانی اصلی ما لایه های پایین هستیم. مشکل و مانع، تعلق و چسبندگی من به دارایی و منیتم است... بنابراین نگران «سر» نباشیم نگران «پا» باشیم. اگر من و توی مبتدی پا به جلو برداریم می توانیم با انبوهی از حرکت کرده ها آشنا شویم. انبوهی از پا، انبوهی از سر، انبوهی از دل (دل سوخته)، انبوهی از مغز (مغز پخته). میلیشیاسازی و تشجیع و تحمیق عناصر ساده لوح برای پیش مرگی و هزینه دادن، شیوه ای است که گروهک های نفاق همواره از آن برای تحقق اغراض و مطامع خود بهره جسته اند. ادعای حل مشکل راس و مسئله ساز شدن بدنه (یا به قول این آقا پا!) در حالی مطرح می شود که جریان های معارض با انقلاب اسلامی در همان مسئله راس هم گرفتار بحران هستند و از آن به عنوان گله گرگ ها و ژنرال های خودرای تعبیر می کنند. برگرفته شده از www.kayhannews.ir