رویانیان: 4 برابر دولت های قبلی به شهرداری کمک کرده ایم
ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱٢ شهریور ۱۳۸٧ : توسط :
درحالی که شهردار تهران از کمک های ناچیز ستاد تبصره 13 سخن گفته است، رئیس ستاد حمل و نقل و مصرف سوخت کشور با ارائه مستنداتی از چهار برابر شدن کمک های دولت نهم به شهرداری تهران خبر می دهد. به گزارش کیهان محمدباقر قالیباف در مراسم راه اندازی اتوبوس های دوکابین جدید که شنبه هفته جاری برگزار شد گفته بود: تبصره 13 می تواند، در پروژه های اتوبوس های تندرو، همکاری بیشتری داشته باشد تا بتوانیم تعداد اتوبوس های بیشتری وارد شبکه کنیم اما به دلیل برخی نگاه ها، این پروژه از سوی تبصره 13 یک ریال هم دریافت نکرد. وی در ادامه مسئولیت مجلس و دولت را درباره تهیه گزارشی از عملکرد تبصره 13 یادآور شد. شهردار تهران ستاد تبصره 13 را به دلیل این که نتوانسته اتوبوسی را عملیاتی کند به باد انتقاد گرفت و ادامه داد: خوشحال می شویم که از همین امروز اعتبار و بودجه ستاد تبصره 13 را دریافت کنیم. قالیباف درباره عملکرد ستاد تبصره 13 گفت: وقتی پول و تصمیم مناسب بوده اگر اجرا خوب نباشد، ظلم کرده ایم. رویانیان: کمک های دولت نهم به شهرداری 4 برابر شده است همچنین رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور فهرستی از کمک های دولت به شهرداری تهران را ارائه کرد. محمد رویانیان با اشاره به اینکه در سال 83 مبلغ 829 میلیارد و 687 میلیون ریال از سوی دولت به شهرداری تعلق گرفته بود افزود: این میزان در سال 84 با 50 درصد افزایش به یک هزار و 241 میلیارد ریال بالغ شد. وی به فعالیت تبصره 13 در سال های 85 و 86 اشاره کرد و ادامه داد: کمک های تبصره 13 به شهرداری با رشد 123.5 درصدی در سال های 85 و 86 به چهار هزار و 302 میلیارد ریال افزایش یافت یعنی جمع کمک های دولت نهم به شهرداری از سال 84 تا پایان 86 برابر با 3.46 برابر کمک های انجام شده بین سال های 81 تا 84 بوده است. رئیس ستاد حمل و نقل و مصرف سوخت کشور میزان کمک دولت به مترو در سال 83 را 514 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: این رقم در سال 86 با 80 درصد افزایش به 900 میلیون ریال و امسال به دوهزار و 900 میلیون ریال رسیده است. رویانیان اضافه کرد: جمع کمک های دولت نهم به مترو 3.73 برابر کل کمک های پیش از سال 84 به این بخش بوده است. 60هزار تاکسی اضافه کرده ایم وی به بحث واگذاری اتوبوس اشاره کرد و افزود: دولت در سال 81، صفر دستگاه، در سال 82 به تعداد 320 دستگاه، در سال 83 به تعداد 595 دستگاه، در سال 84 به تعداد 972 دستگاه و در سال های 85 و 86 به تعداد یک هزار و 787 دستگاه اتوبوس تحویل شهرداری داده است. یعنی از زمان آغاز به کار ستاد تبصره 13 میزان واگذاری اتوبوس 84 درصد افزایش نشان می دهد. رویانیان درباره واگذار نشدن 2700 اتوبوس در سال 85 از سوی ستاد تبصره 13 گفت: سال 85، فردی مصاحبه کرده و گفته 2700 دستگاه اتوبوس می دهیم در حالی که این امر تعهد تبصره 13 نبوده است. رئیس ستاد حمل و نقل و مصرف سوخت کشور با اشاره به این که واگذاری مینی بوس در سال های 81 تا 84 صورت نگرفته ادامه داد: در زمان اجرای تبصره 13 به تعداد یک هزار و 212 دستگاه مینی بوس به ناوگان تهران پیوسته است. رویانیان با اشاره به این که کل تاکسی های تهران، قبل از اجرای تبصره 13 تنها 42هزار دستگاه بود افزود: شش هزار و 35 دستگاه تاکسی به علاوه 54هزار مسافربر شخصی تبدیل شده به تاکسی از محل تبصره 13 به ناوگان تاکسیرانی اضافه شده است. وی ادامه داد: با وجود بیش از یکصدهزار تاکسی، مردم همچنان به دنبال این وسیله نقلیه عمومی می گردند. 4هزار اتوبوس کافی است نه 10هزار رویانیان با تاکید بر این که مسئله تهران با ده هزار دستگاه اتوبوس حل نمی شود افزود: اگر هر اتوبوس روزانه یک هزار مسافر را جابه جا کند تهران به چهارهزار اتوبوس نیاز دارد نه بیشتر. ضمن این که باید فکر کنیم 10هزار اتوبوس در کدام فضا قرار است راه بروند. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اتوبوس ها فقط 500نفر را در روز جابه جا می کنند. وی ادامه داد: در سال 68 باید 500 کیلومتر بزرگراه برای پایتخت ساخته می شد اما جمع طول بزرگراه های تهران در حال حاضر 300کیلومتر است. رویانیان به بخش دیگری از کمک های دولت درباره اتوبوس ها به شهرداری اشاره کرد و افزود: شهرداری باید 35 درصد قیمت اتوبوس ها را بپردازد اما فقط 17.5 درصد قیمت را پرداخت کرده و 82.5 درصد بهای اتوبوس ها توسط دولت تامین شده است. وی از راه اندازی دو جایگاه جدید گاز تا مهرماه خبر داد و اضافه کرد: 250 اتوبوس، 150 مینی بوس و سه هزار تاکسی تا دو هفته دیگر وارد ناوگان حمل و نقل عمومی می شود. برگرفته شده از www.kayhannews.ir